Tuyển Dụng

 • Tuyển dụng chuyên viên Digital Marketing

  Tuyển dụng chuyên viên Digital Marketing

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Chuyên Viên Digital Marketing Chịu trách nhiệm về mảng Digital Marketing của công ty...

 • Tuyển dụng vị trí kế toán viên

  Tuyển dụng vị trí kế toán viên

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Kế toán viên: SL = 02 người(làm việc tại TPHCM) – Căn cứ vào...

 • Tuyển dụng họa viên thiết kế nội thất

  Tuyển dụng họa viên thiết kế nội thất

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Hoạ viên thiết kế nội thất: SL = 02 người (làm việc tại trụ...

 • Tuyển dụng kỹ sư thi công

  Tuyển dụng kỹ sư thi công

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Kỹ sư thi công: SL = 06 người (làm việc tại TPHCM) – Giám...

 • Tuyển dụng trưởng phòng thi công

  Tuyển dụng trưởng phòng thi công

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Trưởng phòng thi công: SL = 01 người(làm việc tại TPHCM) – Giải...

 • Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

  Tuyển dụng nhân viên kinh doanh

  Do nhu cầu phát triển và mở rộng quy mô, công ty AN CƯ cần tuyển dụng các vị trí sau Nhân viên kinh doanh: SL = 05 người(làm việc tại TPHCM) – Tiếp...

© 2023 Copyright Xây Dựng An Cư