Hướng dẫn cách đọc bản vẽ kết cấu xây dựng chi tiết nhất

Khi đọc bản vẽ thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép, trước tiên phải xem cách bố trí cốt thép trên hình chiếu chính (hình IV.7). Căn cứ vào số hiệu của thanh thép, tìm vị trí của chúng trên các mặt cắt để biết vị trí cốt thép ở các đoạn khác nhau của kết cấu. CÁCH ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Muốn biết chi tiết thì xem thêm hình khai triển của cốt thép, hay hình dạng cốt thép trong bảng kê. Hình IV.8  CÁCH ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Các mặt cắt nên bố trí gần hình chiếu chính. Nếu mặt cắt vẽ theo một tỉ lệ khác với tỉ lệ của hình chiếu chính thì cần ghi rõ tỉ lệ của mặt cắt đó.  Thường bản vẽ kết cấu bê tông cốt thép vẽ theo tỉ lệ: 1:20; 1:50

Sau khi vẽ xong các hình biểu diễn, lập bảng kê vật liệu cho cấu kiện. Bảng  kê  vật  liệu  (hình  IV.9)  đặt  ngay  phía  trên  khung  tên thường  gồm  các  cột  có nội  dung sau:

 CÁCH ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU XÂY DỰNG

-Số thứ tự

-Hình dạng thanh thép

-Đường kính (mm)

-Số lượng thanh

-Tổng chiều dài;

-Trọng lượng thép.

Các kí hiệu quy ước dùng trên bản vẽ bê tông cốt thép được trình bày trong  bảng IV.1.

 CÁCH ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU XÂY DỰNG  CÁCH ĐỌC BẢN VẼ KẾT CẤU XÂY DỰNG

Việc được và hiểu bản vẽ kết cấu xây dựng là một lợi thế vô cùng lớn và rất cần thiết cho việc giám sát xây dựng nhà ở

-
3.9/5 - (32 bình chọn)

© 2023 Copyright Xây Dựng An Cư