NĂNG LỰC NHÂN SỰ PHÒNG THIẾT KẾ

Việc làm nên 1 bản vẽ thiết kế đúng kỹ thuật và thẩm mỹ là vô cùng phức tạp, ngoài những hoạ viên kiến trúc thì đội ngũ quản lý kỹ thuật là vô cùng cần thiết để làm nên sản phẩm thiết kế hoàn thiện

Cao Trọng Khánh

Cao Trọng Khánh

Lâm Thanh Tú

Lâm Thanh Tú

Nguyễn Cao Điềm

Nguyễn Cao Điềm

Nguyễn Vũ Liêm

Nguyễn Vũ Liêm

Trần Dương

Trần Dương

Trần Viết Anh Tuấn

Trần Viết Anh Tuấn

Trà Thị Bích Hạnh

Trà Thị Bích Hạnh

Trịnh Duy An

Trịnh Duy An

-
5/5 - (1 bình chọn)

© 2023 Copyright Xây Dựng An Cư